© 2014 Juelsminde Dagskole

Juelsminde

Dagskole

  Morgensamling    

Hver morgen starter vi med en fælles morgensamling, hvor der er oplæg fra elever, lærere eller gæstelærere. Hver måned har et tema, som vi fordyber os i og vi kommer vidt omkring. Vi stifter bekendtskab med alt fra verdens brændpunkter til personlige oplevelser og almen (ud)dannelse.

Der er mulighed for at dyrke sport hver eneste dag. Vi benytter os både af vores egen sportshal, men også af det lokale fitness center og vores fantastiske natur med skoven og stranden lige uden for døren. Vi har fokus på sundhed - både fysisk og mental sundhed, og vi tilbereder økologisk frokostbuffet, så alle får optimale betingelser for social og faglig indlæring.

Den faglige undervisning er tilrettelagt så den i vid udstrækning knyttes an på månedens tema. Undervisningen bliver således virkelighedsnær og højaktuel. Hver elev har individuelle undervisningsplaner, som er tilrettelagt således, at alle får det maksimale udbytte af skoledagen. Vi bruger differentierede læringsmetoder, der tilgodeser den enkelte elevs optimale udvikling.

Den praktiske undervisning er som den teoretiske, også en naturlig del af virkeligheden på stedet. Vi vægter det meget højt, at de praktiske projekter, som vi laver skal kunne anvendes i virkeligheden. Det skal give mening for alle - derfor bygger vi pavilion til haven, shelther og bålplads, hønsehus mm. eller vedligeholder vores bygninger og sætter et nyt klasseværelse i stand. Vi har flere forskellige værksteder - også kreative og musiske værksteder, så der er noget for enhver.