© 2014 Juelsminde Dagskole

Juelsminde

Dagskole

Mobbepolitik

Hvad er mobning:

Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

 

Hvad gør vi i skolen:

 1. Laver positive klasseregler.

 2. Spiller ”mobbespil”, eller på anden måde arbejder med emnet mobning.

 3. Bruger spørgeskemaer til elevsamtaler. ( Helle Høiby: Ikke mere mobning)

 4. Skolesundhedsplejersken kan evt. inddrages til en snak om mobning i skolen

 

Hvad gør klasselæreren:

 1. I første omgang tager klasselæreren en snak med de implicerede parter hver for sig

 2. Hvis det ikke hjælper straks, inddrages mobberens og mobbeofrets opholdssted/forældre til en snak

 3. Hvis det heller ikke hjælper, orienteres mobberen og vedkommendes forældre om konsekvensen af fortsat mobning

 

Hvad er drilleri:

Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt.

Det er noget, der er knap så ondskabsfuld og vedvarende som mobning, men som også kan være meget generende.

 

Hvad gør man som forældre/opholdssted:

Som forældre/opholdssted skal man være opmærksom på følgende signaler fra børnene, da de kan være tegn på, at jeres barn mobber / bliver mobbet:

 

 1. Begynder jeres barn at gå meget alene

 2. Får det let til gråd eller bliver det indadvendt

 3. Får det ”kort lunte” og bliver nemmere aggressivt

 4. Vil det ikke i skole

 5. Får det tit ondt i hovedet eller maven

 6. Sakker barnet bagud fagligt

 

Hvis man som forældre/opholdssted iagttager et eller flere af disse signaler, skal man henvende sig til barnets klasselærer, som derefter følger skolens mobbepolitik.

Man skal også henvende sig til skolen, selv om barnet siger, at det må man ikke, da det ofte er bange for at virke som en sladrehank, men det er vigtigt, at skolen får besked, da man ellers ikke kan gøre noget. 

 

På Juelsminde Dagskole modtager vi elever, der ofte har haft en meget turbulent skolegang. Disse skal der være plads til, også selvom deres verbale kommunikation kan være stødende for nogle. Det er en problematik vi arbejder med i samarbejde med opholdsstederne, og bør ikke forveksles med egentlig mobning.