© 2014 Juelsminde Dagskole

Juelsminde

Dagskole

Juelsminde Dagskole

 

En skole for unge i den skolepligtige alder, som har brug for et alsidigt og virkelighedsnært program. Unge, der har brug for god faglig undervisning, der giver mening. I mindre klasser, så der er mere tid til at ”få lært at gå i skole igen” – eller få mere hjælp til dét, der kan være svært. 

Praktisk orienteret

 

Der er også mulighed for træning i praktiske færdigheder gennem praktikophold eller i skolens værksteder, hos vores dygtige køkkenteam eller ude i haven med dyrkning af grøntsager og pasning af de store plæner, buske og træer.

Fællesskab

 

Vi vil fællesskabet, som vi styrker gennem vores undervisning og aktiviteter. Derfor er sport, teater, koncerter og humanitære aktioner nogle af de redskaber, vi er fælles om - og hvor vi flytter grænser sammen med de unge.

Vi glæder os til at høre fra dig...

Kystvej 12 | 7130 Juelsminde | ellen@juelsminde.com

Tel: +45 21 29 78 73 |