Årsprogram

Vi sætter os spor

Forestil dig du står ved porten til et helt nyt land. Et land som ligger åbent. Et ukendt land for dig, hvor alt derfor er nyt og anderledes. Et land hvor du sammen med andre mennesker kan forme, hvordan man skal leve, hvordan man skal passe på naturen, hvordan man skal bo, skaffe sig føde, skabe fremtiden og hvordan man skal leve sammen som mennesker.

Et nyt skoleår er som et nyt land, der skal erobres og skabes. Ny viden, nye færdigheder, nyt sprog, ny forståelse for sammenhænge, nye handlinger og aktioner, der må læres og udføres.

Undervisningen er til for at udfordre elevens evner og kunnen, og gennem programmet vil hver enkelt elev og fællesskabet forandre sig.

Programmet består både af de kendte fag og af helt nye fag og færdigheder eleven må lære, af kendte gøremål og helt nye handlinger og aktioner eleven må udrette for at skabe forandringer.
Vi mener, at eleverne har brug for at lære og gøre meget, så de kan blive herre i eget liv, så de kan gribe forandrende ind i det liv og den fremtid, som vi sammen må være med til at skabe, for os selv og for andre mennesker omkring os.

Dette nye land. Denne verden af viden, visdom, kreativitet, praktiske færdigheder, sport og aktioner, må erobres af eleven, af alle klassekammeraterne og af lærerne.

At skabe forandringer er som at sætte sig spor. Spor i form af forandrede fysiske omgivelser, som en nymalet spisesal, et nyt affaldssystem, et indrettet filmstudie, eller en køkkenhave, der kan forsyne skolen med sunde økologiske råvarer. Spor i form af indtryk, uforglemmelige oplevelser, en ny forståelse eller holdningsændringer eller ændringer af vaner hos os selv og hos andre mennesker.

På Juelsminde Dagskole sætter vi os spor på mange forskellige måder.

Skoleåret varierer i perioder, i indhold, i metodevalg og varighed. Eleven bliver hele tiden dygtigere med både hænder og hoved og udvikler sig som menneske både personligt, socialt og fagligt.

Livet er som at køre på cykel. For at holde balancen skal man holde sig i bevægelse.
Albert Einstein