Skoleskibet Sirocco

Ombord på vores smukke sejlskib Sirocco oplever vi Danmark fra søsiden, med alt hvad det indebærer fra vind i håret til læsning af søkort og udstikke en kurs. Skoledagene på havet byder på en helt særlig praktisk og virkelighedsnær undervisning, som eleverne vokser meget af – ikke kun fagligt men også menneskeligt. Her gælder det for alvor. Her betyder hver enkelt elevs indsats virkelig noget. Et skib sejler ikke langt uden samarbejde, så her er vi sammen i et anderledes læringsrum. Her er vi sammen om lærerige oplevelser og udfordringer, som stiller krav til hver enkelt og som på naturlig vis udfordre og styrker vores fællesskab.

Mere end blot et skib

Naturens kræfter er meget nærværende ombord på et sejlskib. Det kræver
samarbejde og en høj grad af sikkerhed og tryghed, når sejlene skal sættes. Alle har en plads og ingen kan undværes. Mobiltelefonen bliver skiftet ud med mere håndfaste tovender, der skal trækkes i og gøres fast. Sejl skal skødes og gåes om, når der skal krydses op mod vinden.
Kinder bliver røde og glimtet fra vandets overflade spejler sig i øjet.
Eleverne får tilført nyt blod til hjernen, og verden kan ses i et nyt lys, med en ny forståelse for “hvem er jeg – og hvad kan jeg”.
Mennesker vokser af at “gribe” udfordringer, der er større end de sædvanlige, udfordringer, som har sit udgangspunkt i virkelighedens verden, og som ikke er en del af den digitale virkelighedsflugt, der mere og mere optager den del af ungdommen, der endnu ikke har fundet den rette kurs.

 

Et historisk vingesus

Sirocco blev født på Sverres Værft i Göteborg i 1939 og sejlede i mange år
for den svenske marine med kadetter. Det svenske forsvar passede godt på
skibet, som heldigvis overleve en brand på værftet. Efter branden blev
Sirocco sejlet til Lysekile, hvor det blev rigget.

Skibet er bygget af mahognitræ og teaktræ. Det er 18 meter langt og 4 meter bredt. Masten er 24 meter høj. Det kan sejle ca. 10 knob for en god vind. Skiber er Bamuda- rigget med trekantsejl.

Det danske forsvar lod sig inspirerer af det svensk, og fik i 1960 og 61 bygget det danske svar på Sirocco, nemlig Svanen og Thyra. Byggeriet af Svanen og Tyra fandt sted på Hundested Bådebyggeri med P. Molich som arkitekt. Begge skibe sejler den dag i dag med søværnets kadetter.

I 1958 blev Sirocco solgt til en dansk skibsredder fra Svendborg, under
navnet Lucky Star og skibet var således i privat eje indtil Nyborg Søfartsskole overtog det i 1978. Sirocco sejlede herefter med søfartsskoleelever i ca 30 år.

I dag sejler Sirocco med elever fra Juelsminde Dagskole og andre skolecentre i Danmark. Det sejler også med familier, samarbejdspartnere, personalegrupper osv. Kun fantasien sætter grænser for udflugter og togter.