Samarbejde med forældre & plejeforældre

På Juelsminde Dagskole er der altid kaffe på kanden og en varm velkomst. Det er meget værdifuldt for os og have et godt forældresamarbejde, fordi det skaber tryghed og tillid – ikke mindst for eleverne. Samarbejdet bygger på anerkendelse og respekt. Kontakt os endelig og aftal en tid til en snak, hvis der opstår et behov. 

Vi inviterer også til en stor familiedag én gang om året, hvor der er mulighed for at deltage i gode forældresamtaler, hvor elev, forældre, evt. kontaktpædagog og lærer ser hinanden i øjnene og evaluerer på skolelivet siden sidst.

Forældredagen består i øvrigt af, at vi synger et par fællessange, vi viser billeder fra vores aktiviteter siden sidst, evt. en optræden fra et par elever, et udsnit fra årets teaterstykke, en film fra en af vores rejser eller lign.

Vi forbereder forskellige aktiviteter til eftermiddagshyggen som f.eks. skattejagter, kreative værksteder, udstillinger af elevernes produktioner mm. og vi slutter dagen af med et dejligt måltid, så alle kan køre herfra mætte og veltilpasse efter en dag med gode oplevelser i godt selskab.

 

Rart at vide for forældre & plejeforældre

  • Alle elever får frokost hver dag (undtagen fredag hvor vi slutter kl. 12.00), og der er noget for enhver smag. Vores frokostbuffet består af kolde og lune retter og vores råvarer er økologiske. Vi er meget bevidste om, at vores elever og personaler tilbydes en sund og varieret kost.
  • Vi er i tæt dialog om dit barns udvikling og samarbejder gerne i forhold til at dit barn kan træne selvtransport, hvis dette er relevant for jer.
  • Dit barn får det timeantal og de fag, som også tilbydes i en almindelig folkeskole og det er muligt, at gå til eksamen i hele fagrækken. I forhold til eksamen samarbejder vi med Juelsminde Folkeskole, som er eksamensskolen.
  • Eleverne har som udgangspunkt ikke lektier for. Skolearbejdet klares i skoletiden.
  • Eleverne inddeles ikke nødvendigvis efter klassetrin, men i hold, som fungerer bedst sammen. Undervisningen tilpasses efter den enkelte elevs behov og niveau.
  • Vi har fokus på, at sikre et mobbefrit skolemiljø, hvor alle elever kan udvikle sig positivt i et trygt fællesskab.
  • Personalet har morgenmøde hver morgen, hvilket betyder at alle er informeret om vigtige beskeder vedr. jeres barn.
  • Hver 6. uge  afholdes morgenmøde med eleven, forældre, evt. kontaktpædagog og lærer, for at evaluere elevens plan og målsætning. Der rettes til og holdes fast. Struktur og forudsigelighed går hånd i hånd med fleksibilitet og empati.
  • Ønsker I yderligere information om skoletilbuddet og en uforpligtende snak om dette kunne være et godt valg for jer og jeres barn, så kontakt os venligt. Vi er her for jer.

Alle er genier, men hvis man dømmer en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, vil den hele sit liv tro den er dum.

Albert Einstein

Opholdssteder i området

Vi arbejder tæt sammen med elevens primære omsorgspersoner og i manges tilfælde er det deres kontaktpersoner fra det opholdssted, hvorpå de er anbragt.

Vores tætteste samarbejdspartnere er: Opholdsstedet i Juelsminde, Opholdsstedet Porsgaard, Opholdsstedet Korning og Opholdsstedet Boller Skov. Det er der, de fleste af vores elever bor, og det er dem, vi deler flere sportslige og kulturelle oplevelser med. Opholdsstedet i Juelsminde deler vi tillige bygninger med.

Vi har også et rigtig godt samarbejde med andre opholdssteder i området, bla. Børne- og Familiehjemme Bakkevej og Opholdsstedet Landmark, hvor enkelte af vores elever kommer fra.

Øvrige samarbejdspartnere

Vi glædes over, at have et godt samarbejde med en lang række fagpersoner og erhversfolk fra området.

Hedensted Kommune fører tilsyn med Juelsminde Dagskole og PPR er i tæt dialog med os i forhold til visitering af nye børn og unge. Det er PPR psykologen i Hedensted Kommune, der står for vores sags-supervisioner.

Folkeskolens afgangsprøver afholdes i samarbejde med Juelsminde Folkeskole, som vi også samarbejder med i de tilfælde, hvor nogle af vores elever skal i praktik i en folkeskole eller er klar til at komme tilbage og gå i en folkeskole.

Uddannelsesvejledingen foregår i samarbejde med vores gode UU Vejleder Anders Frank.

I forhold til parktikforløb, arbejdsprøvninger og lærerpladser har vi et godt samarbejde med lokale erhversfolk og øvrige netværk.