At være træt af skolen

Når en ung er skoletræt kan det føre til stor frustration og afmagt hos forældrene, som bare ønsker at hjælpe deres barn bedst muligt og samtidig kan det forårsage stor social isolation for den unge. Skolevægring påvirker ikke blot den unge, men hele familien bliver sat på en alvorlig prøve.

At en ung bliver skoletræt kan have mange forskellige årsager, og det er ikke alene den unges problem, vi som skole bærer også en del af ansvaret.

Hvorfor er den unge skoletræt?

Det handler først og fremmest om at finde ud af, hvorfor den unge er skoletræt. Det kan være på grund af mobning eller at den unge ikke føler, at han/hun kan slå til socialt. Det kan være, at den unge føler sig presset af faglige krav i skolen eller sine egne eller andres forventninger. Måske påvirkes den unge af forældrenes store udfordringer, som skænderier, stort arbejdspres, arbejdsløshed, misbrug, grænseoverskridende adfærd eller overgreb. Måske udfordres den unge af en diagnose som f.eks. ADHD, Autisme, OCD eller anden personlighedsforstyrrelse, og føler det er svært at finde sig til rette i et alment skoletilbud.

Hvordan hjælper vi den unge tilbage på sporet?

På Juelsminde Dagskole har vi gennem tiden haft stor succes med, at få skoletrætte elever til at trives såvel fagligt, socialt som personligt. Vi tager opgaven meget seriøst og glædes gang på gang over, hvordan en hel familie igen genfinder tilliden og kommer i balance, når den unge finder tilbage i sig selv og begynder at blomstre.

Vi ser det som en vigtig del af vores ansvar, at tilrettelægge en motiverende og meningsskabende undervisning, være fleksible og tålmodige i den unges tilvænningsperiode samt kunne tilgodese familien, så alle kan finde tryghed i processen.

Det er i første omgang vigtigst, at få skabt en god relation. At se hinanden i øjnene – menneske til menneske. Den gode relation skaber tryghed og et stabilt fundamentet for at være i stand til at modtage læring og genskabe motivationen for skolelivet.

Det handler om at få alle brikkerne til at falde på plads

Hver enkelt ung er unik så tilgangen og relationen er forskellig

Her kan du møde Mikkel, som havde en periode på 1,5 til 2 år, hvor han ikke kom i skole. I filmen taler vi med ham om oplevelserne på de tidligere skoler, om overgangen til Juelsminde Dagskole og om både gode og dårligere erfaringer. Han fortæller om de udfordrende perioder og den støtte, der har været med til at udvikle ham til den unge mand han er i dag. Mikkel har især været glad for den praktiske undervisning, som vi har på skolen, og i dag er han færdiguddannet anlægsstruktør.