Velkommen til Juelsminde Dagskole

Vi er en skole for børn og unge i den skolepligtige alder, som har brug for et alsidigt, virkelighedsnært og  praktisk program, hvor god faglig undervisning er meningsgivende og motiverende for den enkelte og fællesskabet.

Skolen er for børn og unge, der føler sig tryg i klasser med få elever eller som trives bedst i 1:1 undervisning. Her er der rum til at få den nødvendige tid og støtte til, at ”få lært at gå i skole igen” – eller få mere hjælp til dét, der kan være svært.

Som elev på Juelsminde Dagskole bliver du præsenteret for en række af muligheder, der vil inspirere dig, undre dig, gøre dig nysgerrig og give dig lyst til at lære. Lyst til at lære om livet, at lære om fællesskab og sammenhold, at lære om verden, at lære om kunst og kultur, at lære om innovation og lære om det at være menneske.

Vi gør det, der giver mening. Vi gør det, vi bliver udfordret i, og som vi bliver stolte af at have gennemført.

Hos os er der fokus på at udvikle den enkeltes evner som menneske.

“Fællesskabet er afgørende for udvikling”

– Forstander Ellen Holberg

Temadag om selvskade

At selvskade er et højaktuelt tema, bekræftes både af den sørgelige kendsgerning, at et stort og stadigt stigende antal unge skader sig selv, og af den stærkt stigende interesse for emnet i medierne. Der er også spirende...

Fra skolevægring til livsmodig

At være skoletræt eller pjække fra skole er én ting, men når det gælder skolevægring, er vi over i en helt anden kategori. For nogle elever føles skolen imidlertid så vanskelig og overvældende, at de oplever en betydelig, urolig ængstelse omkring det at gå i skole og...

At blive til nogen

Det er os der skaber fremtiden, fremtiden er ikke forudbestemt, fremtiden ligger åben, din fremtid ligger åben.Du kan tage styringen i dit eget liv, og du kan, sammen med mennesker omkring dig, skabe og få indflydelse på livet omkring dig, i dit lokalområde, i dit...

Tøv ikke med at kontakte os hvis du har en ung, der er skoletræt.

Få et indblik i vores hverdag