Dagskolens formål

Vi har til formål, gennem special- og socialpædagogisk indsats, at uddanne børn og unge med sociale, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder, og give dem mulighed for at dygtiggøre sig og udvikle sig til at blive til velfungerende mennesker. Livet på skolen er til for eleverne og deres udvikling og læring. Her lærer de, hvordan de lærer bedst, hvilket vi ser, som det fundamentale aspekt for den fremtidige sociale, personlige og faglige udvikling.

Formålet med skolelivet er at lære sig selv at kende og blive klar til at mestre voksenlivet med alt hvad det indebære af op og nedture, forventninger og erobringer, dannelse og uddannelse. Eleverne skal altså ikke blot modtage og forstå kollektive beskeder, men deltage aktivt i deres egen udvikling.

Det handler om livet, læring og om at turde udtrykke sig, som den man er. Det handler om at føle sig tryg i fællesskabet og om at bidrage og være medskabende i forhold til vores fælles virkelighed.

Det handler ikke blot om at kunne klare sig i fremtiden, det handler om at kunne mestre livet og føle fred, frihed, inspiration og glæde.

Værdigrundlag

Vi er et skoletilbud, som har menneskers trivsel, læring og fællesskab som vores største prioriteter. Vi stiller os midt i verdens menneskelige og samfundsmæssige problemstillinger. Vi er optaget af at give vores elever mest mulig erfaring med fra deres tid sammen med os, som gør dem i stand til at være levende, tænkende og handlende mennesker. Vi efterstræber ikke blot vores elever kan opfylde deres egne visioner for livet, men også at de kan bidrage positivt i forhold til fremtidens globale udfordringer.

Virkelighedsnært læringsmiljø er nøglen til læring

Det er afgørende for os at forholde det faglige indhold i undervisningen med elevens verden. Uanset om vi underviser i matematik, sprog eller biologi. Når undervisningen bliver relevant, bliver den samtidig spændende.

Jo mere vi forbinder det faglige til det virkelige liv og gør viden relevant og brugbart for hver enkelt elev, jo mere meningsfyldt bliver oplevelsen. Den virkelighedsnære tilgang, giver den nødvendige mening for eleverne til at se formålet med læring, og fungerer derved som motivation for yderligere udvikling og dannelse.

Forskelligheder er en styrke

Med udgangspunkt i hver enkelt elevs forudsætninger og kompetencer, trænes de i at arbejde sammen, handle, korrigere, socialisere og blive ansvarlige mennesker.

Forskellighed er ikke blot modeord her, men i stedet et afgørende værktøj, der udvider synspunkter, skaber empati, forståelse og respekt. Her skal vi ikke blot arbejde sammen på trods af vores forskelligheder – men på grund af vores forskellighed.

Vi stræber efter at udvikle hver enkelt elev med forståelsen af, at han eller hun kan hjælpe med at gøre verden til et bedre sted, som de er, at de betyder noget for fremtiden, at de er en vigtig del af samfundet, og at vi har brug for dem.

Fællesskabet er afgørende for udvikling

Vi er en skole, der sætter spørgsmålstegn ved overbevisninger, ideer og systemer, der adskiller mennesker. Vi fokuserer på det, der forener os.

Fælles handlinger er et vigtigt element i vores opfattelse af læring og udvikling. De tilføjer værdifulde oplevelser til dagligdagen, krydder livet på skolen og får tingene til at bevæge sig. Gennem fælles handlinger træner elever og lærere færdigheder i at handle kollektivt. Det forener os, og vi lærer og vokser sammen.