Skoletilbud 1.kl / 10.kl.

Juelsminde Dagskole kan rumme elever fra 1. klasse til 10. klasse.

Fagrække og øvrige bestemmelser i folkeskoleloven gør sig også gældende her, dog er skolelivet væsentlig anderledes.

Her bliver der først og fremmest fokuseret på trivsel. At skabe rum til at lære at takle de faglige, sociale og personlige udfordringer, der opstår undervejs i den enkeltes elevs skolegang.

Det handler om at skabe gode relationer og lære at indgå i et fællesskab.

Det handler om at lære, hvordan man lære. At kunne regne den ud og tænke i løsninger frem for begrænsninger.

Vi er optaget af at, præsentere eleverne for mange forskelligartede opgaver og udfordringer både fysiske, mentale og sociale. Alt sammen noget, der medvirker til elevernes alsidige og personlige udvikling, så eleverne bliver bevidste om egne kompetencer.

De fleste elever ender med at aflægge folkeskolens afgangsprøver og komme godt videre i uddannelsessystemet.

 

 

Det vigtigste er, at blive ved med at stille spørgsmål. Nysgerrigheden har sine egne grunde til at eksistere.

Albert Einstein

Vi er specialiseret i at skabe optimale læringsforhold for børn og unge med særlige behov, der ikke kan finde sig til rette i en almindelig folkeskole eller et andet specialskoletilbud.

Vi arbejder med NUZO-metoden, som er en velafprøvet måde at organisere undervisningen på, så mange elever med udfordringer får lyst og ro til, at lære i eget tempo. Det er en metode, som hjælper eleven til at arbejde selvstændigt med opgaver, og som giver eleven en oplevelse af medbestemmelse i hvordan opgaverne skal løses og ser en mening med opgaven.

Vi skiller os ud i forhold til en almindelig folkeskole ved, at der her kan tages individuelle hensyn og der kan søges forskellige dispensationer for de enkelte elever, som f.eks. at aflægge færre prøver til FSA.

Endnu en fordel hos os er normeringen, hvor vi har flere ansatte pr. elev. Her på Juelsminde Dagskole er vi normeret til 1:3 dvs. én lærer til tre elever, men vi prioriterer også 1:1, hvis vi kan se, at det er mest hensigtsmæssigt i en periode.

 

 

Erhvervspraktik

Alle elever på Juelsminde Dagskole får tilbuddet om at komme i erhvervspraktik efter de er fyldt 13 år. En praktikperiode kan variere fra få dage op til en uge eller flere alt efter, hvad den enkelte elev kan profitere af. Ofte er eleverne meget i tvivl om, hvad de har lyst og interesse i at beskæftige sig med i fremtiden. Vi tager derfor udgangspunkt i, hvor eleven er, dennes erfaringer og drømme. Praktikken kan give eleven erfaringer med at møde på et arbejde og lære, hvad man skal kunne der – fagligt, socialt og personligt.

En praktikoplevelse kan være med til at afklare, hvad der vil være realistisk at arbejde med i fremtiden, at få en forestilling om, hvad det vil sige at have et arbejde, og få en oplevelse af, at kunne bruge sine hænder til at skabe noget, at komme til tiden og kontakte arbejdsgiveren, hvis man er syg osv.

Nogle af vores elever starter i en intern praktik hos vores pedel eller hos vores køkkenleder o.lign. andre er klar til at starte praktik i en virksomhed med det samme. Vi har også elever, som starter i lære i en virksomhed, hvor de tidligere har været praktikant.

At gennemføre en god praktikperiode giver vores elever øget selvtillid og fornyet tro på fremtiden.

 

 

Film om en af vores tidligere elever

Amanda kom forbi, og vi fik en snak om, hvordan hun har oplevet skoletiden på Juelsminde dagskole, og hvad hun beskæftiger sig med i dag.