At være skoletræt eller pjække fra skole er én ting, men når det gælder skolevægring, er vi over i en helt anden kategori.

For nogle elever føles skolen imidlertid så vanskelig og overvældende, at de oplever en betydelig, urolig ængstelse omkring det at gå i skole og blive i skolen en hel dag. For at lindre denne angst begynder eleven at undgå skolen.

At tage afstand til skolen kan antage mange former. Det kan omfatte opførsel, som f.eks. at ankomme til skolen i tide, forlader skolen inden skoledagen slutter eller slet ikke møde op på skolen.

Hovedpine, træthed, mavepine og andre fysiske symptomer på angst kan gøre det svært at komme i skole om morgenen eller få det til at føles nødvendigt, at forlade skolen tidligt.

Når en elev ikke kommer i skole i en længere periode, vil han eller hun hurtigt mærke en kortvarig lettelse, fordi de daglige stressfaktorer udebliver, dog bliver det hurtigt svære at være hjemme, da eleven falder fra fagligt og begynder at føle sig socialt isoleret, når han eller hun ikke længere har en daglig kontakt til andre elever og lærere. Eleven skærmer sig fra at lære at håndterer den skolerelaterede stress og øvrige udfordringer, når han eller hun udebliver fra skolen og denne erkendelse kan holde ham eller hende fast i en ond cirkel.

Her gælder det om, at finde ud af, hvorfor eleven ikke ønsker at gå i skole – hvad er det, der er svært og hvordan vi sammen kan løse gåden og gøre det muligt for eleven, at komme tilbage til skole og uddannelse og blive glad for det. Rejsen tilbage skal være tryg.

Alle elever på Juelsminde Dagskole er som alle andre børn og unge forskellige og har forskellige baggrunde. De har dog det tilfælles, at de alle har flere skoleskift bag sig, eller de har været væk fra deres tidligere skoletilbud i en kortere eller længere periode inden de starter deres skoleliv sammen med os.

Vi har stor succes med at få elever med skolevægring til at trives på Juelsminde Dagskole og hemmeligheden bag succesen er, at vi behandler alle elever ens – derfor forskelligt!