Hvornår startede Juelsminde Dagskole?

Juelsminde Dagskole blev etableret og startet op i 2005 og siden har mange hundrede elever bidt enderne af deres blyanter, fået rejsefeber og lært at regne den ud, men vigtigst af alt har de udviklet sig som mennesker og fået lommerne fulde af gode minder for livet.

 

Hvem går på Juelsminde Dagskole?

Juelsminde Dagskole er en skole for de børn og unge, som har svært ved at finde sig tilrette i det almindelige skole- og uddannelsessystem. Det er børn og unge, der har brug for et varieret undervisningsprogram og en skole med stor rumlighed i forhold til den enkelte og samtidig vægter fællesskabet højt. Det er børn og unge, der profiterer af et praktisk og virkelighedsnært læringsmiljø.

Det kan være børn og unge med indlæringsvanskeligheder, sociale eller adfærdsmæssige udfordringer, børn og unge, der føler sig alene eller som isolerer sig og ikke har gået i skole i en kortere eller længere periode.

Det kan være børn og unge, hvis vanskeligheder skyldes en diagnose. Alle sammen er det børn og unge, der gerne vil have, at det går dem godt, gerne vil have venner og succes, og som har brug for tæt vejledning og et fællesskab at være i.

Hvordan er Juelsminde Dagskole godkendt?

Juelsminde Dagskole er en privat selvejende institution beliggende i Hedensted Kommune.

Undervisningstilbuddet er godkendt af Hedensted Kommune gennem en undervisningsoverenskomst og samme kommune fører også tilsyn. Det sikres, at skolen lever op til samme undervisningsniveauer som i folkeskolen.

Skolens bestyrelse og revisorer godkender også skolens budgetter og regnskaber.

Hvordan er skolens økonomi organiseret?

Undervisningstaksten på Juelsminde Dagskole er beregnet på baggrund afet godkendt budget. Månedsprisen kan varierer afhængig af den enkelte elevs behov og betales af de respektive kommuner, der indskriver eleverne på skolen.

Grundtaksen i 2020 er pr. måned: 28.221 kr.

Ved indskrivning underskrives en kontrakt mellem den anbringende kommune og skolen.

Juelsminde Dagskole er en selvejende fond, som er non-profit. I flg. vedtægterne skal et evt. overskud gå ind i Fonden.

Skolen har et budget, til dækning af driftsudgifter, som godkendes af tilsynet.

Skolens regnskaber revideres af statsautoriseret revisor …

Hedensted Kommunes tilsyn godkender skolens budgetter og regnskaber.

Hvordan bruges pengene på Juelsminde Dagskole?

Det er lederen i samråd med personalegruppen på skolen, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af skolen står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder, i forhold til at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk og økonomisk.

Hvordan er dagskolen organiseret rent juridisk?

Juelsminde Dagskole er en selvejende fond. Bestyrelsen vælges blandt skolekredsens medlemmer og er på valg hvert 2. år.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, og budgetter og regnskaber forelægges bestyrelsen og Hedensted Kommunes skoleforvaltning.

Skolens leder er Ellen Holberg Petersen.

Er Juelsminde Dagskole en del af Tvind?

Juelsminde Dagskole er en del af samarbejdsformen interessefællesskabet Tvind. Vi videns- og erfaringsdeler med hinanden, så vi alle kan bidrage og høste, dele idéer og udvikle på pædagogik, programmer, tilbud og metoder sammen med lignende institutioner og skabe nyt på grundlag af disse erfaringer og drøftelser.

Mange af skolerne, som er en del af interessefællesskabet Tvind, deltager i fælles arrangementer af sportslig og kulturel art, såsom  “Olympiade”- et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne og Efterårskoncert på Juelsminde Dagskole, hvor hver skole optræder med teater eller poesi, sang og kunst og Vinterkoncerten, som er et klassisk koncert-arrangement i Holstebro Musikteater.

Det handler ikke kun om uddannelse, men også  om dannelse.