Indskrivning

At stå over for et skoleskifte kan være en meget utryg og uoverskuelig situation. Kontakt os endelig og lad os se, om vi kan være behjælpelige med en ny god begyndelse.

Kontakt Forstander Ellen Holberg – tlf. 2129 7873 eller pr. mail ellen@juelsminde.com

Det kan også være en god idé, at komme på besøg og opleve skolen og høre mere om, hvilke muligheder vi kan tilbyde.

Den endelige visitation foretages ved et møde, hvor eleven, forældrene, socialrådgiver og/eller PPR psykologen deltager.

Målgrupper

Juelsminde Dagskole tilbyder undervisning for børn og unge i alderen 7- 20 år.

Målgruppen er bl.a. børn og unge, der er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder eller i familiepleje.

Det er børn og unge, der er anbragt på eget værelse eller som er henvist til undervisning på dagskolen af sociale myndigheder.

Det er også børn og unge, hvis forældre ønsker, i henhold til friskoleloven, at deres barn skal følge undervisningen i trygge rammer på Juelsminde Dagskole.

De fleste af eleverne har en problematisk skolehistorie med sig fra folkeskolen eller andre specialskoletilbud. De har typisk erfaringer med flere skoleskift og nogle elever har ikke været i skole i en længere periode.

 

“Forskelligheder er en styrke”

– Forstander Ellen Holberg

Godkendelse & Tilsyn

Juelsminde Dagskole er en privat selvejende institution beliggende i Hedensted Kommune.

Skolen er et dagbehandlingstilbud, der tilbyder et særligt tilrettelagt undervisningsprogram for elever, der ikke kan finde sig tilrette i den almindelige danske Folkeskole.

Undervisningstilbuddet er godkendt af Hedensted Kommune gennem en undervisningsoverenskomst og samme kommune fører tilsyn hermed.

Vores nuværende tilsynsførende hedder Søren Vig

Vores driftoverenskomst

Seneste tilsynsrapport

 

Takster

Taksen for undervisning er 28.221 kr. pr måned. Der betales månedstakst i 12 måneder om året.