Temadag om selvskade

Temadag om selvskade

At selvskade er et højaktuelt tema, bekræftes både af den sørgelige kendsgerning, at et stort og stadigt stigende antal unge skader sig selv, og af den stærkt stigende interesse for emnet i medierne. Der er også spirende...

Fra skolevægring til livsmodig

Fra skolevægring til livsmodig

At være skoletræt eller pjække fra skole er én ting, men når det gælder skolevægring, er vi over i en helt anden kategori. For nogle elever føles skolen imidlertid så vanskelig og overvældende, at de oplever en betydelig, urolig ængstelse omkring det at gå i skole og...

At blive til nogen

At blive til nogen

Det er os der skaber fremtiden, fremtiden er ikke forudbestemt, fremtiden ligger åben, din fremtid ligger åben.Du kan tage styringen i dit eget liv, og du kan, sammen med mennesker omkring dig, skabe og få indflydelse på livet omkring dig, i dit lokalområde, i dit...