At selvskade er et højaktuelt tema, bekræftes både af den sørgelige kendsgerning, at et stort og stadigt stigende antal unge skader sig selv, og af den stærkt stigende interesse for emnet i medierne. Der er også spirende politisk interesse, hvilket sker, i en erkendelse af at selvskade er et alvorligt tegn på mistrivsel, der har nået et omfang, som ikke længere lader sig forstå udelukkende som et individuelt anliggende, men må ses som en lidelse i vores samfund.

Uanset hvordan man måler prævalens, så viser talrige undersøgelser, at selvskade i de sidste 20 år har bredt sig næsten epidemisk og nu fylder meget både i sundhedssystemet, i uddannelsessektoren og i medierne, hvor offentligheden igen og igen bliver konfronteret med specielt unge piger, der skader sig selv. I forhold til tidligere har selvskade nu også bredt sig blandt mennesker, der ikke har kontakt med det psykiatriske system.

Vi som fagpersoner på opholdsstedet i Juelsminde mærker i høj grad denne udvikling på tæt hold, idet vi oplever et stigende antal unge mennesker i vores berøringsflade, der er ofre for denne alvorlige tendens.

I  vores store interesse for at blive klædt solidt på, så vi kan hjælpe disse unge mennesker på bedste vis både menneskeligt og professionelt, har vi blandt andet arrangeret en temadag med Bo Møhl, cand.mag. og cand.psyk., specialist og supervisor i psykoterapi og specialpsykologi.

I den anledning har vi inviteret gode samarbejdspartnere som sagsbehandlere, psykologer, anbringelseskonsulenter og pædagogisk, psykologisk rådgivning mv. for at blive klogere sammen.